ประเภทของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

ขอบคุณรูปจาก https://living-estate.blogspot.com

ลักษณะของเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

 1. ครุฑแดง‬ คือ “โฉนดที่ดิน (น.ส.4)” เป็นเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์ที่ชัดเจนที่สุด โฉนดที่ดินสามารถใช้แสดงความเป็นเจ้าของที่ดินนั้น สามารถซื้อขายได้ โอนได้ใช้ค้ำประกันทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่การ ซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งเป็นโฉนดที่คนส่วนใหญ่มีครอบครองกัน ที่ดินในเมืองเกือบทั้งหมดจะเป็น “ครุฑแดง” ส่วนใครเคยได้ยิน “โฉนดหลังแดง” ทราบมั้ยว่าเหมือนหรือต่างจาก “ครุฑแดง” อย่างไร คำตอบคือ “โฉนดหลังแดง” ก็คือเอกสาร น.ส.4  เหมือนกัน แต่…จะมีการระบุด้านหลังโฉนดว่า ห้ามโอน!! ภายในระยะเวลา 5-10 ปี
 2. ครุฑเขียว คือ “หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 ก.” ซึ่งออกในท้องที่ที่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศ ซึ่งเป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้สำหรับเป็นหนังสือคำรับรองจากหนักงานเจ้าหน้าที่ว่า เราได้ทำประโยนช์ในที่ดินนั้นๆ ซึ่งคุณสมบัติใกล้เคยกับโฉนด ซื้อขาย จำนองธนาคารได้ และสามารถยื่นเรื่องเป็นโฉนดได้ในอนาคต
 3. ครุฑดำ‬ คือ “หนังสือรับรองการทำประโยชน์ ประเภท น.ส.3 และ น.ส.3 ข.” สองอันนี้ ไม่มีระวางรูปถ่ายทางอากาศแน่ชัด เป็นเอกสารที่ไม่ใช่โฉนดที่ดิน ใช้เป็นหนังสือรับรองการครอบครองของเจ้าของ แต่ไม่สามารถซื้อ ขาย โอน ได้ทันที ต้องรอประกาศจากกรมที่ดินหลังเราแจ้ง 30 วัน

  แบบแจ้งการครอบครองที่ดิน (ส.ค.๑) ส.ค.๑ ไม่ใช่หนังสือแสดงสิทธิที่ดิน คือใบแจ้งการครอบครองที่ดินเป็นหลักฐานว่าผู้ครอบครองเป็นผู้แจ้งว่า ตนครอบครองที่ดินแปลงใดอยู่ (แต่ปัจจุบันไม่มีการแจ้ง ส.ค.๑ อีกแล้ว) ซึ่งผู้มี ส.ค.๑ มีสิทธินำมาขอออกโฉนดที่ดินหรือหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. หรือ น.ส.๓ ข) ได้

  ใบของ นส. 2 คือหนังสือที่ราชการออกให้เพื่อ แสดงการยอมให้เข้าครอบครองที่ดินชั่วคราวเป็นหนังสือแสดงสิทธิ์ในที่ดินที่ทางราชการออกให้ ซึ่งจะน้ำไปขาย โอน ไม่ได้ เว้นแต่การโอนทางมรดกตกทอดแก่ทายาทเท่านั้น


  คำเตือน
  *เอกสารสิทธิ์ที่ดินทั้งหมดนี้ ซึ่งถ้าหากปล่อยที่ดินให้เป็นที่รกร้างไม่ทำประโยชน์ใดๆในที่ดิน 

  1.ที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดิน ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน 10 ปี

  2.ที่ดินมีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) ปล่อยทิ้งไว้นานเกิน ๕ ปีติดต่อกัน

  ที่ดินดังกล่าวจะต้องตกเป็นของรัฐตามกฎหมาย

  *ถ้าหากปล่อยให้บุคคลอื่นครอบครองโดยสงบเปิดเผยโดยให้มีเจตนาเอาเป็นเจ้าของโดยท่านเจ้าของที่ดินไม่เข้าขัดขวาง

  1.ที่ดินที่เป็นโฉนดที่ดินเป็นเวลา 10 ปีติดต่อกัน

  2.ที่ดินที่มีหนังสือรับรองการทำประโยชน์ (น.ส.๓ น.ส.๓ ก. น.ส.๓ ข) เป็นเวลาเพียง 1 ปี

  บุคคลที่เข้าครอบครองนั้นจะมีสิทธิไปดำเนินคดีทางศาล เพื่อให้ศาลมีคำสั่งให้บุคคลดังกล่าวได้กรรมสิทธิ์ในที่ดินนั้นโดยการครอบครองได้


  Your Condo บริการตรวจรับคอนโด , บ้านบริการตรวจคอนโด บ้าน ทาวน์เฮ้าส์ ตรวจDefect ก่อนโอน โดยทีมงานสถาปนิกและวิศวกร ประสบการณ์กว่า 300 โครงการ ตรวจตามหลักวิศวกรรมและสถาปัตย์ เราใส่ใจคุณภาพเหมือนเป็นบ้านของเรา การันตีคุณภาพคุ้มราคา

  คลิกเพื่อดูผลงานเพิ่มเติม

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จองคิวตรวจคอนโด

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยันการนัดหมาย