ปัญหา FLOOR DRAIN (ตะแกรงระบายน้ำ) ต้นเหตุของน้ำรั่ว

ปัญหา FLOOR DRAIN (ตะแกรงระบายน้ำ) ต้นเหตุของน้ำรั่ว

1.ตำแหน่งคนละแกน ตะแกรงระบายน้ำไม่ได้อยู่แกนเดียวกัน กับท่อเมื่อมองจาก ด้านบนจะไม่พบท่อ เมื่อน้ำไหลลงตะแกรงจะ ทำให้ระบายลงค่อนข้างช้า น้ำขังพื้น และใช้ไปเวลานานนำจะซึม ผ่านปูนทำให้รั่วทั้ง รอยต่อท่อกับปูนและซึมปูนลงพื้น โครงสร้าง
2. ท่อเอียงศูนย์ มองจากด้านบนจะเห็นรอยต่อท่อPVCและปูน น้ำจะไหลผ่าน รอยต่อปูนและท่อเมื่อใช้ไปเวลานาน น้ำจะซึมผ่าน รอยต่อข้างท่อลงไปเลื่อยๆ ทำให้น้ำรั่วลงด้านล่าง
3.เมื่อล้วงลงสัมผัสด้านข้าง ตะแกรงระบายน้ำห่างจากท่อ PVC ค่อนข้างเยอะ แบบนี้เมื่อใช้ไปนานๆ มีโอกาสที่น้ำจะกัดปูน ด้านข้างและซึมผ่านรอยต่อท่อและปูน ลงใต้ท้องพื้น ทำให้น้ำรั่ว