อัตราค่าบริการ

อัตราค่าบริการ

ตารางราคา_5rev

ขั้นตอนในการตรวจรับคอนโด

ช่วงก่อนตรวจสอบ

1. ผู้ใช้บริการนัดวันเวลาเข้าตรวจสอบคอนโดล่วงหน้า ( TEL. 0985432857, 0863590553 )

2. ผู้ใช้บริการต้องส่งแบบแปลนห้อง ชื่อจริงของเจ้าของห้อง , เบอร์ติดต่อ , วันเวลาที่นัด และชื่อโครงการ (ทาง E mail : Yourcondo95@gmail.com)


ช่วงทำการตรวจสอบ

1. ผู้ใช้บริการต้องติดต่อประสานงานกับทางโครงการ เรื่องความพร้อมของระบบไฟฟ้าและน้ำประปา

2. ผู้ใช้บริการต้องติดต่อประสานงานกับทางโครงการ ให้ทางเราเข้าไปตรวจสอบได้โดยสะดวก ช่วงหลังการตรวจสอบ

1. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบ ส่งให้กับผู้ใช้บริการภายใน 3 วัน