วิธีคิดพื้นที่ของห้องในโฉนด คอนโด

วิธีคิดพื้นที่ของห้องในโฉนด คอนโด

1. ระเบียง พื้นที่ใช้สอยระเบียงที่มีขอบเขตชัดเจนและ พื้นที่วางคอนเดนซิ่งแอร์ ถือเป็นพื้นที่ขาย

2. ส่วนขอบเสาโครงสร้าง หรือที่เป็นโครงสร้างรับน้ำหรัก ไม่คิดเป็นพื้นที่ขาย

3. ผนังที่ติดกับยูนิตข้างเคียงหรือห้องข้างเคียง พื้นที่ขายของห้องเราจะคิด ครึ่งนึงของผนังที่ติด กับห้อง ข้างเคียง

4. ผนังหน้าห้องติดกับทางเดินส่วนกลาง พื้นที่ขายจะคิดเต็มผนังด้านหน้าทั้งหมด

5. ผนังที่ติดกับภายนอก ไม่คิดเป็นพื้นที่ขาย

6. ช่องชาร์ป ไม่คิดเป็นพื้นที่ขายเป็นส่วนที่ใช้ร่วมกันในอาคาร