ห้องชุดมีพื้นที่ไม่ตรงกับสัญญา

            สิ่งที่เราเจอกันบ่อยๆใน การรับคอนโด ก็คือ ขนาดห้องที่เปลี่ยนแปลงหลังการสร้างเสร็จ ซึ่งก็เป็นเรื่องธรรมดา ที่จะมีการคลาดเคลื่อนกันบ้าง เล็กๆน้อยๆ แต่ถ้าบางครั้งคลาดเคลื่อนไปหลายตารางเมตร ก็ต้องคิดหนักเหมือนกัน ถ้าคิดเล่นๆ ๆเกินไป 5 ตารางเมตร ถ้าตารางเมตรละ 100,000 บาท ก็ต้องจ่ายเพิ่มอีก 500,000 บาท ถ้ามีแบบนี้ก็คงต้องคิดหนักกันเลยทีเดียว

เจอแบบนี้เราควรทำอย่างไร ?

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 466
1) ในการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์หากว่าได้ระบุจำนวนเนื้อที่ทั้งหมดไว้
2) ผู้ขายส่งมอบที่ดินน้อยหรือมากไปกว่าที่กำหนดไว้
3) ผู้ซื้อจะเลือก “ปัดเสีย” หรือ “จะรับเอาไว้และใช้ราคาตามส่วนก็ได้”
(มาตรา 466 วรรคหนึ่ง)
4) ถ้าขาดตกบกพร่องหรือล้ำจำนวน
ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 แห่งเนื้อที่ทั้งหมดที่ระบุไว้
5) ผู้ซื้อจำต้องรับเอาและใช้ราคาตามส่วน
6) เว้นแต่ผู้ซื้ออาจจะเลิกสัญญาได้ หากผู้ซื้อได้ทราบก่อนแล้วคงจะมิได้
เข้าทำสัญญานั้น

ข้อความในกฎหมาย หมายความว่า ในการซื้อขายระบุจำนวน ขนาดพื้นที่ไว้ แต่เมื่อสร้างเสร็จ ขนาดพื้นที่ เพิ่มขึ้นหรือลดลง เกิน 5 % ของขนาดที่ระบุไว้เดิม ผู้ซื้อมีสิทธิ์ ยกเลิกสัญญาซื้อขายได้ยกตัวอย่างเช่น  ถ้าห้องชุดที่ซื้อมีขนาด 50 ตร.ม. ถ้าห้องชุดดังกล่าวสร้างเสร็จ ห้ามมีเนื้อที่ มากกว่า 52.50 ตร.ม. หรือ ลดลงเหลือ 47.50 ตร.ม. แต่ถ้า ห้องชุด มีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ถึง 5% ของขนาดพื้นที่เดิม ผู้ซื้อจะต้อง ชำระเงินเพิ่มตามขนาดที่เพิ่มขึ้น หรือ ลดลงตามขนาดที่ลดลง

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จองคิวตรวจคอนโด

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยันการนัดหมาย