รับศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Project Feasibility Study)

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ทุกรูปแบบ ทั้งบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด รีสอร์ท ฯลฯ เป็นต้น บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในการพัฒนาอสังหาฯ จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้านทั้งการตลาด กฎหมาย การเงิน และ ลักษณะทางกายภาพของที่ดินโครงการเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

Contact us

การศึกษาความเป็นไปได้ในการพัฒนาโครงการ (Project Feasibility Study) มีรายละเอียดดังนี้

Physical Study

1.ศึกษาความเป็นไปได้ด้านทำเลที่ตั้ง รวมทั้งลักษณะทางกายภาพโครงการ (Physical Feasibility Study)

Legal Study

2.ศึกษาความเป็นไปได้ด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study)

Marketing Study

3.ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study)

Finance Study

4.ศึกษาความเป็นไปได้ด้านการเงิน (Financial Feasibility Study)

1.ศึกษาความเป็นไปได้ด้านกายภาพของที่ดิน (Physical Feasibility Study)

2. ศึกษาความเป็นไปได้ทางด้านข้อกฎหมาย (Legal Feasibility Study)

3.ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด (Marketing Feasibility Study)

4.ศึกษาความเป็นไปได้ทางการเงิน (Financial Feasibility Study)

statistics, graph, chart

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังใช้บริการของเรา

statistics, graph, chart

Our Achievements

0 +
Marketing Survey
0 +
Satisfied Clients
0 +
Project Finance
0 +
Average Prices

ติดต่อเรา

บริการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ (Project Feasibility Study) ทุกรูปแบบ ทั้งบ้านจัดสรร ทาวน์เฮ้าส์ คอนโด รีสอร์ท ฯลฯ เป็นต้น บริการที่ปรึกษาโครงการอสังหาริมทรัพย์ ในการพัฒนาอสังหาฯ จำเป็นต้องมีความรู้รอบด้านทั้งการตลาด กฎหมาย การเงิน และ ลักษณะทางกายภาพของที่ดินโครงการเพื่อพัฒนาโครงการให้เกิดประโยชน์สูงสุด

FAQ'S

สนใจใช้บริการต้องทำอย่างไร ?

  1. นัดหมายวันเวลาเพื่อเข้ามาคุยรายละเอียด
  2. แจ้งข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับความต้องการและรูปแบบโครงการ พร้อมเตรียมสำเนาโฉนด ระวางที่ดิน และแผนที่ตั้งให้กับทางเจ้าหน้าที่
  3. เซ็นสัญญาการดำเนินงาน และชำระค่าบริการก่อนเริ่มงาน 50%
  4. เจ้าหน้าที่ดำเนินงานตามขั้นตอน
  5. นัดส่งงานและสรุปผลการศึกษา
  6. ลูกค้าชำระค่าบริการที่เหลือ 50%

ค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

ค่าใช้จ่ายขึ้นอยู่กับรูปแบบโครงการ และสถานที่ตั้ง ท่านสามารถโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ พร้อมรับคำปรึกษาเบื้องต้นฟรี

ข้อมูลที่ต้องเตรียมให้

  1. สำเนาโฉนดที่ดิน
  2. ระวางที่ดิน
  3. ผังรังวัดที่มีระยะแสดงความยาวของแต่ละด้าน (ถ้ามี)
  4. แผนที่ตั้งที่ดิน

การชำระค่าบริการ

ลูกค้าสามารถชำระค่าบริการได้ โดยก่อนเริ่มงานชำระ 50% และหลังจบงานชำระอีก 50%ที่เหลือ

ระยะเวลาดำเนินงาน

ระยะเวลาจัดทำรายงานโดยประมาณ 30 วัน

จองคิวตรวจคอนโด

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยันการนัดหมาย