ตัวอย่างการตรวจสายกราวน์ของเบรคเกอร์ บ้าน และคอนโด

การตรวจสอบด้วยเครื่องมัลติมิเตอร์ในการตรวจเช็ค

โดยใช้ตัววัด จิ้มไปที่ขั้ว L ของ Main เบรคเกอร์และอีกตัวจิ้มไปที่ขั้วของ บาร์ของสายกราวน์ โดยค่าที่ได้จะต้องได้ค่า 230 โวลล์ นั้นหมายความว่ากระแสไฟลงสู่กราวน์ทั้งหมด

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

จองคิวตรวจคอนโด

กรุณากรอกรายละเอียดด้านล่าง และเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดเพื่อยืนยันการนัดหมาย